Vi bryr oss om miljön

Idag dras världen med många miljöproblem, många av dem är orsakade av människan. Föroreningar är ett av värsta problemen, fordon, fabriker, oljeutvinning både på land och till havs, kolkraftverk, bara för att nämna några av de värsta miljöbovarna. Vi tror att alla vill ha en grön och vacker planet att leva på. Vi kan givetvis nå dit om vi alla gör vårt bästa.

Förorenande kraftverk
Naturen

Vårt bidrag för att skapa en bättre miljö

Vi producerar vår egen el för all vår kontorsutrustning, solel är en tyst energikälla och ger ingen luftförorening. Vi bor i ett område där solen skiner mer än 320 dagar per år. Idag kan vi se att vi inte är ensamma om att skapa el med hjälp av solen. Flera kommuner omkring oss har installerat solpaneler på taken till offentliga byggnader.
Mindre är bättre! Åtminstone när det gäller användningen av papper. Vårt kontor har minskat pappersförbrukningen till ett absolut minimum. Fakturor, offerter, deklarationer, skattedeklarationer, allt kan göras online. Förhoppningsvis kan all redovisning snart vara papperslös. När det inte finns något annat alternativ än att använda papper då använder vi ekologiskt papper.