Vi bryr oss om miljön

Idag dras världen med många miljöproblem, många av dem är orsakade av människan. Föroreningar är ett av värsta problemen, fordon, fabriker, oljeutvinning både på land och till havs, kolkraftverk, bara för att nämna några av de värsta miljöbovarna. Vi tror att alla vill ha en grön och vacker planet att leva på. Vi kan givetvis nå dit om vi alla gör vårt bästa.

Förorenande kraftverk
Naturen

Vårt bidrag för att skapa en bättre miljö

Vårt kontor har minskat pappersförbrukningen till ett absolut minimum. Fakturor, offerter, deklarationer, skattedeklarationer, allt kan göras online. Förhoppningsvis kan all redovisning snart vara papperslös. När det inte finns något annat alternativ än att använda papper då använder vi ekologiskt papper.